Gudula Cultureel

Gudula Cultureel verzorgt gedurende de zomermaanden een variëteit aan culturele activiteiten met een sociaal culturele en kunstzinnige insteek. De stichting is in november 2009 opgericht met als doelstelling het bevorderen van de sociaal-culturele functie van de Grote of St. Gudulakerk te Lochem. Lees meer op de website:

STICHTING GUDULA CULTUREEL

Het bestuur van stichting Gudula Cultureel organiseert concerten, toneel- of dansvoorstellingen. Daarnaast worden er markt-orgelconcerten en beiaardconcerten georganiseerd. De activiteiten concentreren zich op de zomermaanden en hebben een laagdrempelig karakter omdat er geen entree betaald hoeft te worden. Op deze manier zijn de culturele activiteiten toegankelijk voor een breed publiek. Iedereen moet in staat zijn de uitvoeringen bij te wonen.

De inkomsten van de stichting bestaan uit sponsoring, donaties en collectes.

Stichting Gudula Cultureel heeft een ANBI-status onder het RSIN dan wel fiscaalnummer 8216.21.233

Secretariaat: Nieuweweg 48 7241EW Lochem; e-mailadres: gudulacultureel@gmail.com

Het programma is de afgelopen twee jaar aangepast aan de mogelijkheden die de coronamaatregelen toelieten. Voor zolang er maatregelen zijn speelt het bestuur hier zo creatief mogelijk op in.