Licht van Gudula

Licht van Gudula is een moment van bezinning dat iedereen op een eigen manier in de Gudulakerk kan beleven. Vier maal per jaar wordt het eeuwenoude kerkgebouw ingericht om in een sfeer van stilte, kaarslicht en passende muziek tot jezelf te komen. Als inspiratie, ter herinnering of gewoon even helemaal niets. Eén met jezelf. Licht van Gudula is een activiteit van de Stichting Kompassie Lochem.

“Compassion is not an option, it is the urge to survive”
(Karen Armstrong)

Stichting KomPassie Lochem is een burgerinitiatief (2014) en wil  bijdragen aan activiteiten die inspireren tot compassie in onze gemeente. Compassie (mededogen, barmhartigheid) is een kracht, die de harten verzacht en voor verbinding zorgt. Compassie bevordert onderling begrip in onze menselijke relaties en daarmee de cohesie in de samenleving.

KomPassie Lochem wil bijdragen aan een compassievolle gemeente door zelf activiteiten te organiseren: Licht van Gudula, Oekraïne-project, cursussen (compassie, mindfulness, deeplistening), Samen Nederlands Zingen, Lochem Wereldwijd concerten, organisatie landelijke Compassieprijs 2014).  Daarnaast participeert zij, waar mogelijk, in nieuwe en bestaande activiteiten (Vredesweek Lochem). Voor actuele informatie en de agenda ga naar kompassielochem.nl

Samenwerking met Bezielend Inspiratie Centrum Lochem (BIC)
Met ingang van 1 februari 2024 werkt St. KomPassie Lochem samen met het BIC. Beide organisaties willen elkaar versterken in hun missie om bij te dragen aan een compassievolle gemeente.