Lochem

De Gudulakerk staat in het hart van de binnenstad van Lochem. De binnenstad kenmerkt zich door het middeleeuwse stratenpatroon, de kleinschalige bebouwing met een aantal historische panden en elementen. De lokale winkels en horeca geven een persoonlijk karakter aan hun stad. Daarbij zorgt het vele groen voor een sfeer van geborgenheid. Centraal in het centrum vind je aan de markt de Gudulakerk. Het kerkgebouw is in 2019 overgegaan van de Protestantse Gemeente Lochem naar de Stichting Gelderse Kerken. Vanuit Arnhem zorgt deze stichting voor het behoud van veel waardevol erfgoed in de provincie Gelderland. Voor het dagelijks toezicht en gebruik van de Gudulakerk is een Plaatselijke Commissie actief.

Het gebruik van de Gudulakerk wordt ingevuld door de Protestantse Gemeente Lochem en tal van maatschappelijke organisaties. De Gudulakerk staat niet alleen in het hart van Stad Lochem, het kerkgebouw is er voor iedereen in Lochem. Wij stellen graag een aantal van de maatschappelijke organisaties aan je voor. Met de inzet van veel vrijwilligers zorgen zij ervoor dat de Gudulakerk een waardevolle bestemming is met een eigentijds programma. Dank aan allen die hieraan een bijdrage leveren.

De gemeente Lochem is eigenaar van de toren en draagt bij aan de exploitatie van de Gudulakerk. De gemeente Lochem werkt aan een nieuwe inrichting van de marktpleinen en de directe omgeving van de kerk. Meer informatie over de plannen vind je op de website van de gemeente.